Regionalny oddział w Częstochowie

Kontakt


Regionalny oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Częstochowie

ul. Dekabrystów 41 lok. 408 
42-200 Częstochowa
tel.: 693 631 623, 608 304 551
e-mail: czestochowa@pibr.org.pl

Inspektor Ochrony Danych

Michał Sztąberek
e-mail: IOD@pibr.org.pl


Biuro RO PIBR w Częstochowie jest czynne w pierwsze poniedziałki miesiąca w godz. 15.30-18.30.

Logo PIBR Przejdź do strony PIBR